120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Odporność kruszyw na polerowanie w aspekcie ich przydatności do warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej

 
1
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):301–310
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W 2008 roku w Wymaganiach Technicznych WT-1 wprowadzono obowiązek oceny odporności na polerowanie kruszywa stosowanego do warstwy ścieralnej w oparciu wskaźnik polerowalności PSV (Polished Stone Value) określony zgodnie z normą PN-EN 1097-8:2001. W referacie przedstawiono wyniki badań wskaźnika PSV kruszyw z 40 złóż krajowych i trzech zagranicznych w odniesieniu do wymagań stawianych kruszywom przeznaczonych do warstwy ścieralnej. Mając na uwadze ograniczony zakres kruszyw, spełniający kryteria wobec wymaganej odporności na polerowanie, zaprezentowano wyniki otrzymane dla mieszanek mineralnych o różnym wskaźniku PSV.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marta Wasilewska   
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45E
 
REFERENCJE (11):
1. BŁAŻEJOWSKI K., SMA. Teoria i praktyka. WKŁ. Warszawa 2007.
2. DO M.-T., TANG Z., KANE M., F. de LARRARD: Evolution of road-surface skid-resistance and texture due to polishing, Wear 266, 2009.
3. ERICHSEN E., Relationship between PSV and in situ friction: a Norwegian case study, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol. 68, No. 3, 2009.
4. GARDZIEJCZYK W., WASILEWSKA M., Odporność na polerowanie mieszanek mineralnych na bazie kruszyw drogowych o różnym wskaźniku PSV, Drogownictwo nr 9/2010.
5. NEAYLON K., The PAFV and road friction, AAPA 13th International Flexible Pavements Conference, 2009.
6. ROE P.G., HARTSHORNE S.A., The Polished Stone Value of aggregates and in-service skidding resistance, TRL Report 322, United Kingdom, 1998.
7. WASILEWSKA M., Wpływ charakterystyki kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych, Rozprawa doktorska, PBiał., 2010.
8. WOODWARD W.D.H., WOODSIDE A.R., JELLIE J.H., Higher PSV and other aggregate properties. International Conference Surface Friction, 1–4 maja 2005 Christchurch, Nowa Zelandia 2005.
9. VAN DE WALL A.R.G., The polishing of aggregate used in road construction. The relation between the Polished Stone Value and the petrography and mechanic properties of road aggregate. Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Section of Engineering Geology, No. 96, T.U. Delft, 1992.
10. ZAWADZKI J., Odporność na polerowanie się grysów kamiennych w nawierzchniach drogowych, Prace Instytutu Badawczego Drog i Mostow nr 2, Warszawa 1978.
11. WT–1: Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586