PL EN
The reclamation concept and target redevelopment of the "Kujawy" limestone mine
 
More details
Hide details
1
AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 
2
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 
3
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
 
4
Zakład Górniczy KUJAWY w Bielawach
 
 
Corresponding author
Anna Ostręga   

AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):207-224
 
ABSTRACT
The reclamation concept and target development of the largest Polish “Kujawy” Limestone Mine was presented in the article. An extensive analysis both of the area occupied by the mining activity (geological-mining and the hydrological conditions), as well as its surroundings (spatial, environmental and socio-economical conditions) were the basis of the concept study. The cultural aspect of the Mine, namely the 150 year old history of extraction, as well as its surroundings – the existing monuments with supraregional importance, which are not without meaning for the reclamation and redevelopment concept have been emphasized. In the article, attention was paid to the fact that in spite of the long-term extraction perspective, the earlier designing of the reclamation and the target vision of the post-mining areas redevelopment is necessary. The scope of the mining works in the final stage of extraction and reclamation works should be conducted in way to facilitate the redevelopment of the reclaimed area according to target vision reflecting the technical and environmental conditions as well as socio-economic needs of the region.
 
REFERENCES (6)
1.
KOZŁOWSKI H., IDZIK J., Kujawski Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych, [w:] Gospodarka surowcami mineralnymi na tle kształtowania warunków przyrodniczych w Kujawskim Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych, Wyd. SGGW-AR, z. 45, Warszawa 1990.
 
2.
NIEĆ M., UBERMAN R. (kier.), Dokumentacja geologiczna zasobu kamienia wapiennego o frakcji 0–20 mm, AGH, Kraków 1995.
 
3.
OSTRĘGA A. (kier.), Projekt rekultywacji Zakładu Górniczego Kujawy, AGH (niepubl.), Kraków 2010.
 
4.
OSTRĘGA A., UBERMAN R., Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady, Mat. IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, Górnictwo i Geoinżynieria, z. 4, 2010.
 
5.
POLAK K., Określenie czasu i sposobu wypełniania wyrobisk końcowych wodą, [w:] Projekt rekultywacji Zakładu Górniczego Kujawy, AGH (niepubl.), Kraków 2010.
 
6.
UBERMAN R. (red.), Gospodarka surowcami mineralnymi na tle kształtowania warunków przyrodniczych w Kujawskim Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych, Wyd. SGGW-AR, z. 45, Warszawa 1990.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top