PL EN
Krytyczne stężenie koalescencji (CCC) jako parametr oceny czwartorzędowych związków amoniowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wroclaw University of Technology, Department of Geoengineering, Mining and Geology
 
 
Autor do korespondencji
Danuta Szyszka   

Wroclaw University of Technology, Wybrzeze Wyspianskiego 27, 50-370 Wroclaw, Poland, Department of Geoengineering, Mining and Geology, ul. Na Grobli 15, 50-421 Wroclaw, Poland
 
 
Mining Science 2013;20:101-113
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było wyznaczenie krytycznego stężenia koalescencji CCC surfaktantów, takich jak: bromek N-(dodecylooksykarboksymetylo)-N,N,N-trimetyloamoniowy (DMGM-12), bromek N-[2- (dodecylooksykarboksy)etylo]-N,N,N-trimetyloamoniowy (DMALM-12) oraz bromek N-[3-(dodekanoylooksy)propylo]-N,N,N-trimetyloamoniowy (DMPM-11). Zastosowane odczynniki to czwartorzędowe związki amoniowe, zawierające hydrofobową grupę zawierającą grupę estrową (powszechnie nazywane, jako „esterquaty”). Określenie wartości krytycznego stężenia polegało na przeanalizowaniu zależności stężenia badanego surfaktantu od średniej średnicy pęcherzyka powietrza. Wartości krytycznego stężenia koalescencji (CCC) określono za pomocą metody graficznej.
 
REFERENCJE (15)
1.
CHO, Y.S., LASKOWSKI, J. S., 2002a, Effect of Flotation Frothers on Bubble Size and Foam Stability, Int. J. Min. Proc. Vol. 64, 69–80.
 
2.
CHO, Y.S., LASKOWSKI, J. S., 2002b, Bubble Coalescence and Its Effect on Bubble Size and Foam Stability, Canadian J. Chem. Eng. Vol. 80, 299–305.
 
3.
GRAU R.A., LASKOWSKI J.S., HEISKANEN K., 2005. Effect of frothers on bubble size, International Journal of Mineral Processing, Vol. 76 (4), 225–23.
 
4.
DRZYMAŁA J., 2007. Mineral Procesing, Fundations of theory and practice of minerallurgy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
5.
KOEPPL D., HAROLD C-P., DOBIAS B., 1997. Biologisch abbaubare Esterquats als Flotationhilfsmit-tel. Patent DE19602856.
 
6.
LASKOWSKI J. S., 2004. Testing flotation frothers. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 38, 13–22.
 
7.
LASKOWSKI J.S., CHO Y.S., DING K.., 2003a. Effect of frothers on bubble size and foam stability in potash ore flotation systems. Canadian Journal of Chemical Engineering, 8, 63–69.
 
8.
LASKOWSKI J.S., TLHONE T.,WILIAMS P., DING K., 2003b. Fundamental propertis of the polyoxypropylene alkyl eter flotation frothers. Int. J. Miner. Proces. 72, 289–299.
 
9.
ŁUCZYŃSKI, J., 2000. Aminoethylesters of Fatty Acids as Lysosomotropic Substances., Ph.D. Thesis, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Poland.
 
10.
MELO F., LASKOWSKI J.S., 2006. Fundamental properties of flotation frothers and their effect on flotation. Minerals engineering 19, 766–773.
 
11.
PACEK A.W.,MAN C.C., NIENOW A.W., 1998. On the Sauter mean diameter and size distributions in turbulent liquid/liquid dispersions in a stirred vessel. Chemical Engineering Science, 53,11, 2005–20.
 
12.
SZYSZKA, D.; DRZYMAŁA, J.; ŁUCZYŃSKI, J.; WILK, K. A.; PATKOWSKI, J., 2006. Concentration of alfa-terpineol and (2-dodecanoyloxyethyl)trimethyl ammonium bromide requiredfor prevention of air bubble coalescence in aqueous solutions. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 40, 53–59.
 
13.
SZYSZKA, D., DRZYMAŁA J., RESIAK P., MIELCZARSKI E., MIELCZARSKI J., 2008a. Entrainment of quartz in flotation tests with frothers, Proceedings of XXIV International Mineral Processing Congress, Beijing, China, 2008, 1068–1073.
 
14.
SZYSZKA, D.; GLAPIAK, E.; DRZYMAŁA, J., 2008b. Entrainment-flotation activity of quartz in the presence of selected frothers. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 42, 85–90.
 
15.
TUCKER J.P., DEGLON D.A., FRANZIDIS J.P., HARRIS M.C., O’COONOR C.T., 1994. An evaluation of direct method of buble size distribution measurments in a laboratory batch flotation cel, Minerals Eng., 7, 667.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top