PL EN
Group winning blasting as a measure to mitigate seismic hazard in a deep copper ore mine, SW Poland
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Wrocław University of Science and Technology, Wroclaw, Poland
 
2
Graduate of Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Wrocław University of Science and Technology, Wroclaw, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Anna Barbara Gogolewska   

Wrocław University of Science and Technology
 
 
Mining Science 2020;27:155-164
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Złoże rud miedzi w południowo zachodniej Polsce eksploatowane jest przez trzy głębokie kopalnie od około pięćdziesięciu lat. Największym zagrożeniem naturalnym są wstrząsy sejsmiczne oraz ich skutki w postaci tąpnięć, które wzrasta ze wzrostem głębokości eksploatacji oraz powierzchni obszaru wyeksploatowanego. Ten ciągły wzrost zagrożenia tąpaniami wiąże się z koniecznością stosowania profilaktyki tąpaniowej, która musi być nieodłącznym elementem technologii eksploatacji. Doraźne i długoterminowe jak również aktywne i pasywne metody są stosowane w celu zmniejszania lub nawet wyeliminowania zagrożenia. Wśród tych metod najbardziej skuteczną jest grupowe strzelanie przodków. Celem artykułu była ocena aktywności sejsmicznej oraz skuteczności grupowych robót strzałowych oraz określenie i weryfikacja zależności pomiędzy sprowokowana energia sejsmiczną a parametrami robót strzałowych. W ramach realizacji celu przeanalizowano aktywność sejsmiczną, liczbę strzelanych przodków, ilość zastosowanych materiałów strzałowych oraz sprowokowaną robotami strzałowych energię sejsmiczną. Ponadto obliczono współczynniki korelacji liniowej pomiędzy wyżej wymienionymi parametrami. Analizom poddano jeden oddział wydobywczy należący do kopalni Polkowice-Sieroszowice w trzy letnim okresie wysokiej aktywności sejsmicznej i intensywnej eksploatacji.
 
REFERENCJE (6)
1.
BARTLETT S., BURGESS H., DAMJANOVIĆ B., GOWANS R., LATTANZI C., 2013,. Raport tech-niczny dotyczący produkcji miedzi i srebra przez KGHM Polska Miedź S.A. w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym w południowo-zachodniej Polsce (Technical report on the production of copper and silver by KGHM Polish Copper JSC in the Legnica-Głogów Copper District in south-western Poland), KGHM Polska Miedź S.A., Lubin (in Polish).
 
2.
BUTRA J., 2010, Eksploatacja złoża rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami (Exploi-tation of the copper ore deposit under conditions of rock bursts and roof falls), KGHM Cuprum Sp. z o.o., Wrocław (in Polish).
 
3.
KIJEWSKI P. (Ed.), 2006, Monografia, Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice (Monography Pol-kowice-Sieroszowice Mining Plant), KGHM Cuprum Sp. z o.o., Wrocław (in Polish).
 
4.
KŁECZEK Z., 2004, Grupowe strzelanie przodków jako element profilaktyki tąpaniowej w kopalniach rud miedzi LGOM (Group blasting as a part of rock burst prevention in LGOM copper mines), Górnictwo i Geoinżynieria, 28, 153–159 (in Polish).
 
5.
KONOPKO W., 2009, Wieloźródłowość wstrząsów górotworu (Multi-origin of induced tremors), Przegląd Górniczy, 65, 72–75 (in Polish).
 
6.
PIESTRZYŃSKI A. (Ed.), 2007, Monografia KGHM Polska Miedź S.A. (Monography of KGHM Polish Copper JSC), KGHM Cuprum Sp. z o.o., Wrocław (in Polish).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top