PL EN
Laboratory testing of conveyor textile belt joints used in underground mines
 
More details
Hide details
1
KGHM Cuprum Research & Development Centre, Wroclaw, Poland.
 
2
Wroclaw University of Technology,Wroclaw, Poland
 
 
Corresponding author
Mirosław Bajda   

Wroclaw University of Technology, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wroclaw, Poland
 
 
Mining Science 2015;22:161-169
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In order to achieve the high standards of safety and operational reliability required of belt conveyors, there is a requirement for systematic testing of conveyor belts and their joints. This article describes joint testing methods and presents an analysis of the causes of reduced strength of multi-ply belt joints. Testing was carried out at the Belt Conveying Laboratory (LTT) of Wroclaw University of Technology. Presented here is a proprietary method for the measurement of stress distribution in conveyor belt adhesive joints.
 
REFERENCES (17)
1.
BAJDA M., PASZKOWSKA G., HARDYGÓRA M., 2013: Efektywność ekonomiczna nowych rozwią-zań w zakresie górniczych taśm przenośnikowych i ich połączeń. Przegląd Górniczy, no. 9, pp. 2-6.
 
2.
BANASZAK A., LASKA Z., 2006: Połączenia taśm przenośnikowych stosowane w O.ZG ‘Rudna’. Transport Przemysłowy, no. 3, pp. 56-62.
 
3.
BŁAŻEJ R., HARDYGÓRA M., 2003: Modeling of shear stresses in multiply belt splices. Bulk Solids Handling, vol. 23, no. 4, pp. 234-241.
 
4.
BŁAŻEJ R., HARDYGÓRA M., KOMANDER H., 2004: Badania korelacji pomiędzy naprężeniami w spoinie klejowej połączenia a jego trwałością zmęczeniową. Transport Przemysłowy, no. 1, pp. 24-29.
 
5.
HARDYGÓRA M., KOMANDER H., 1997: Wytrzymałość połączeń taśm przenośnikowych wieloprze-kładkowych. 5th International Symposium: Nowe kierunki i doświadczenia w zakresie budowy i ek-sploatacji taśm transporterowych i urządzeń z nimi współpracujących, Ustroń, pp. 10.
 
6.
HARDYGÓRA M., KOMANDER H., BŁAŻEJ R., JURDZIAK L., 2012: Method of predicting the fatigue strength in multiplies splices of belt conveyors. Eksploatacjia i Niezawodność – Maintenance and Reliability, vol. 14, no. 2, pp. 171-175.
 
7.
HARDYGÓRA M., KOMANDER H., KOMANDER G., 2006: Technologiczne czynniki wpływające na wytrzymałość połączeń wieloprzekładkowych taśm przenośnikowych. Transport Przemysłowy, no.3, pp. 7-11.
 
8.
HARDYGÓRA M., KOMANDER H., WOŹNIAK D., 2010: Bezpieczeństwo stosowania taśm przeno-śnikowych w wyrobiskach podziemnych. Przegląd Górniczy, no. 11, pp. 62-68.
 
9.
KOMANDER G., 2010: Analiza przyczyn obniżonej wytrzymałości złącz tasm tkaninowo-gumowych na podstawie badań wykonanych w Laboratorium Transportu Taśmowego (LTT) Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Dissertation, Politechnika Wrocławska.
 
10.
KOMANDER G., KOMANDER H., BAJDA M., HARDYGÓRA M., 2011: Analysis of the reasons of reduced strength of conveyor textile belts joints. Transport & Logistics, no. 9, pp. 517-521.
 
11.
KOMANDER H., BAJDA M., KOMANDER G., HARDYGÓRA M., 2012: Modelowanie konstrukcji złączy taśm przenośnikowych z uwzględnieniem naprężeń w spoinie klejowej. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, no. 3, pp. 45-49.
 
12.
MAZURKIEWICZ D., 2009: Problems of numerical simulation of stress and strain in the area of the adhesive-bonded joint of a conveyor belt. Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol.9, no.2, p. 75-91,2009.
 
13.
MAZURKIEWICZ D., 2012: A knowledge base of the functional properties of the conveyor belt adhesive joint for FEM simulation of its stress and strain state. Journal of Adhesion Science and Technology, Vol. 26, Iss.: 10-11, p. 1429-1442.
 
14.
Standard EN-ISO 1120:2012: Conveyor belts — Determination of strength of mechanical fastenings — Static test method.
 
15.
Standard PN-C-94147:1997: Rubber products. Guiding principles for conveyor belts jointing by vulcani-sation.
 
16.
Research project No. 8 T12A 035 21. Hardygóra M., Błażej R., Komander H, Woźniak D.: Optymalizacja konstrukcji połaczeń taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych o zwiększonej wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej. Wrocław University of Technology, 2004 (unpublished).
 
17.
Research project No. N R09 0019 06/2009. Hardygóra M. et al.: Przenośnik taśmowy o zwiększonej efektywności ekonomicznej i energetycznej zbudowany i eksploatowany wg zasad zrównoważonego rozwoju. Wrocław University of Technology, 2012 (unpublished).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top