PL EN
Mining problems of underground coal gasification – reflections based on experience gained in experiment conducted in Katowicki Holding Węglowy S.A. Wieczorek coal mine
 
Więcej
Ukryj
1
Central Mining Institute
 
 
Autor do korespondencji
Józef Dubiński   

Central Mining Institute, Plac Gwarkow 1, 40-166 Katowice, Poland
 
 
Mining Science 2016;23:7-20
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Basing on hitherto research and tests, including results of experimental underground coal gasification (UCG) conducted in Wieczorek coal mine, conditions a UCG process has to meet to become in the future an industrial scale technology applied to exploit deposits are analysed. Paper contains an analysis of broadly defined range of mining conditions (geological – mining conditions of a deposit selected for exploitation with the UCG process; type and properties of coal deposit; detailed technological and organizational solutions; conditions for the safe use of technology for the personnel and the environment) and also characterizes the conditions for economic viability of UCG technology as an coal exploitation method.
 
REFERENCJE (12)
1.
CZAPLICKA-KOLARZ K., GALINIAK G., KLICH J., STRUGAŁA A., 2013; Badania procesu pod-ziemnego zgazowania węgla w ramach Projektu NCBiR i ocena bazy surowcowej dla tego procesu. Przegląd Górniczy 02/2013, s. 1–7.
 
2.
DUBIŃSKI J., KOTERAS A., 2014; Obecny stan i kierunki rozwoju technologii podziemnego zgazowania węgla w świecie. Przegląd Górniczy 11/2014, s. 5–12.
 
3.
DUBIŃSKI J., TUREK M., 2015; Podstawowe aspekty produktywności procesu podziemnego zgazowania węgla. Arc. Min. Sci., Vol. 60 (2015), No 2, s. 443–453.
 
4.
GÓRAL J., ROZPONDEK M., 2013; Palnik do spalania gazów z podziemnego zgazowania węgla – metodyka i algorytm projektowania. Przegląd Górniczy 06/2013, s. 83–88.
 
5.
MAGDA R., FRANIK T., WOŹNY T., ZAŁUCKI J. 2012; Próba oszacowania kosztów procesu pod-ziemnego zgazowania węgla kamiennego. Polityka Energetyczna, Tom 15, zeszyt 2, s. 71–84.
 
6.
NIEĆ M., CHEĆKO J., GÓRECKI J., SERMET E., 2013; Uwarunkowania geologiczno-złożowe stoso-wania podziemnego zgazowania węgla w polskich złożach węgla kamiennego. Przegląd Górniczy 02/2013, s. 26–29.
 
7.
PALARSKI J., JENDRUŚ R., STROZIK G., 2013; Wpływ deformacji górotworu na warunki ochrony powierzchni oraz zasoby użytkowe wód podziemnych przy podziemnym zgazowaniu węgla. Przegląd Górniczy 08/2013, s. 149–155.
 
8.
ŚWIĄDROWSKI J., 2015; Raport końcowy z badań i prac technicznych części tematu badawczego 7.2 „Projekt technologiczny instalacji demonstracyjnej zgazowania podziemnego węgla” – Załącznik nr 1 „Wstępne studium wykonalności dla instalacji demonstracyjnej podziemnego zgazowania węgla”. Opracowanie wykonane w ramach Strategicznego Programu Badań i Prac Naukowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. GIG, Katowice, praca niepublikowana.
 
9.
TUREK M., 2010; Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Wydawnictwo GIG, Katowice.
 
10.
TUREK M., 2014; Wybrane aspekty dokumentacyjnego przygotowania prowadzenia eksperymentalnej eksploatacji metodą podziemnego zgazowania węgla. Przegląd Górniczy 12/2014, s. 5–10.
 
11.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).
 
12.
ŻOGAŁA A., KABIESZ J., IWASZENKO S., 2013; Czynniki wpływające na skład chemiczny i wartość opałową gazu uzyskiwanego w procesie podziemnego zgazowania węgla. Przegląd Górniczy 06/2013, s. 89–95.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top