120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Studium addytywności procesów przeróbczych

 
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
Mining Science 2013;20:57–69
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przedstawiono zagadnienie nieaddytywności procesów przeróbczych, jakie występuje w realnych procesach i które powinno być brane pod uwagę w przypadku konstruowania matematycznych modeli efektywności operacji uwzględniających wpływ składu ziarnowego. W warunkach laboratoryjnych wykonano testy i pomiary wydajności i składu ziarnowego na sześciu różnych maszynach: kruszarkach, młynach, przesiewaczu wibracyjnym i klasyfikatorze powietrznym. Badania pokazały, że w przypadku wydajności maszyn rozdrabiających i sprawności przesiewania modele tych operacji powinny uwzględniać nieaddytywność procesu.. Natomiast różnice (dP) w składzie ziarnowym produktów rozdrabiania były niewielkie i nie przekraczały trzech procent.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jerzy Malewski
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Na Grobli 15, 50-421 Wrocław, Poland
 
REFERENCJE (7):
1. FRANKIEWICZ W, MALEWSKI J.,WALTER Z., Studies on the additive properties of crushing process, Scientific Papers, Institute of Mining, Wroclaw Technical University, No 28, 1978, 549–555.
2. GOGALA J., Impact comminution of set 3 narrow particle classes. XIIIth Cracow Conference on the processing of useful minerals, Cracow, 1979, 198–209.
3. KACZKOWSKI J., An attempt of optimizing of an air classification of natural aggregates, M.A. Thesis, Wroclaw Technical University, 1978.
4. KANIAK W., The additiveness of screening of loose masses on a vibrating screen, M.A. Thesis, Wroclaw Technical University,1978.
5. LYNCH A.J., Mineral Crushing and Grinding Circuits, Elsevier Sci. Publ. Company, N.Y.–Amsterdam–Cambridge, 1977.
6. MALEWSKI J., Mineral Processing: The Principles of Comminution and Classification, Lectures publ. by Wroclaw Technical University, 1981.
7. WHITEN W.J., A matrix theory of comminution machines, Chem. Eng. Sci, 1974, Vol. 29, 589–599.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586