PL EN
Unikatowy zakład produkcji kruszyw granitowych w Kopalni Wieśnica
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
2
BERGER SUROWCE Sp. z o. o.
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):223-232
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na przykładzie realizacji inwestycji budowy zakładu produkcji kruszyw w Kopalni Wieśnica, przedstawiono unikatowy model systemu przeróbczo-załadowczego, hermetycznie zamkniętego i w pełni zautomatyzowanego, spełniającego najwyższe standardy jakościowe i środowiskowe. Podjęto również próbę klasyfikacji układów przestrzennych istniejących zakładów przeróbczych oraz zwrócono uwagę na znaczenie funkcjonalnego wykorzystywania przestrzeni produkcyjnej jako elementu decydującego o efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 
REFERENCJE (4)
1.
Dokumentacja projektowa zakładu przeróbki kruszyw w Kopalni Wieśnica.
 
2.
Dane ekonomiczno-finansowe BERGER SUROWCE Sp. z o.o. za okres 2010–2011.
 
3.
KOCZARA D., Innowacyjne podejście do projektowania zakładów Standard Plant 600, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 6/2012.
 
4.
Prospekt BERGER HOLDING GmbH, Nowe Horyzonty, www.BergerHolding.eu/pl.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top