PL EN
Transport taśmowy w górnictwie surowców skalnych - eksploatacja taśm przenośnikowych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław
 
2
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Monika Hardygóra   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2, KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR, ul. Sikorskiego 2-4, Wrocław
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):111-121
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono problemy transportu przenośnikowego w kopalniach surowców skalnych. Scharakteryzowano główne parametry stosowanych przenośników taśmowych w warunkach krajowych kopalń. Skoncentrowano się na najdroższym elemencie jakim jest taśma przenośnikowa i przedstawiono doświadczenia z jej eksploatacji. Przedstawiono zasady właściwego zarządzania eksploatacją taśm oraz sposoby weryfikacji najważniejszych parametrów użytkowych wpływających na trwałość i niezawodność ich pracy.
 
REFERENCJE (8)
1.
ANTONIAK J., Nowa technologia ciągłej produkcji kruszyw mineralnych, Surowce i Maszyny Budowlane, 3–4/2008.
 
2.
CHRISTOPH B., Optimising processes of discontinuous loading and continuous transportation through mobile crushing plants, ISCSM, Aachen 2006.
 
3.
FURMANIK K., Energochłonność transportu samochodowego i taśmowego w kopalniach surowców skalnych, Transport Przemysłowy, nr 4 (26)/2006.
 
4.
HARDYGÓRA M., Podstawy racjonalnego doboru parametrów taśm przenośnikowych z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych górniczych przenośników taśmowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 5, 1990.
 
5.
HARDYGÓRA M., WOŹNIAK D., Standardowe badania taśm przenośnikowych, Transport Przemysłowy, nr 1 (3)/2001.
 
6.
HARDYGÓRA M., WOŹNIAK D., Zmiany parametrów użytkowych taśmy przenośnikowej w czasie jej eksploatacji, Transport Przemysłowy, nr 3 (6)/2001.
 
7.
JURDZIAK L., SZLICHCIŃSKI Ł., Analiza polskiego rynku taśm przenośnikowych, Transport Przemysłowy, nr 3 (9)/2002.
 
8.
ŻUR T., HARDYGÓRA M., Przenośniki taśmowe w górnictwie, Wyd. Śląsk, Katowice 1996.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top