120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Transport taśmowy w górnictwie surowców skalnych - eksploatacja taśm przenośnikowych

Monika Hardygóra 1  ,  
 
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław
2
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):111–121
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono problemy transportu przenośnikowego w kopalniach surowców skalnych. Scharakteryzowano główne parametry stosowanych przenośników taśmowych w warunkach krajowych kopalń. Skoncentrowano się na najdroższym elemencie jakim jest taśma przenośnikowa i przedstawiono doświadczenia z jej eksploatacji. Przedstawiono zasady właściwego zarządzania eksploatacją taśm oraz sposoby weryfikacji najważniejszych parametrów użytkowych wpływających na trwałość i niezawodność ich pracy.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Monika Hardygóra   
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2, KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR, ul. Sikorskiego 2-4, Wrocław
 
REFERENCJE (8):
1. ANTONIAK J., Nowa technologia ciągłej produkcji kruszyw mineralnych, Surowce i Maszyny Budowlane, 3–4/2008.
2. CHRISTOPH B., Optimising processes of discontinuous loading and continuous transportation through mobile crushing plants, ISCSM, Aachen 2006.
3. FURMANIK K., Energochłonność transportu samochodowego i taśmowego w kopalniach surowców skalnych, Transport Przemysłowy, nr 4 (26)/2006.
4. HARDYGÓRA M., Podstawy racjonalnego doboru parametrów taśm przenośnikowych z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych górniczych przenośników taśmowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 5, 1990.
5. HARDYGÓRA M., WOŹNIAK D., Standardowe badania taśm przenośnikowych, Transport Przemysłowy, nr 1 (3)/2001.
6. HARDYGÓRA M., WOŹNIAK D., Zmiany parametrów użytkowych taśmy przenośnikowej w czasie jej eksploatacji, Transport Przemysłowy, nr 3 (6)/2001.
7. JURDZIAK L., SZLICHCIŃSKI Ł., Analiza polskiego rynku taśm przenośnikowych, Transport Przemysłowy, nr 3 (9)/2002.
8. ŻUR T., HARDYGÓRA M., Przenośniki taśmowe w górnictwie, Wyd. Śląsk, Katowice 1996.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586