PL EN
Wpływ wybranych dodatków mineralnych na właściwości reologiczne zaczynów cementowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Techniki Budowlanej
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Szaj   

Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):285-294
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono badania reologicznych właściwości zaczynów wykonanych z różnych rodzajów cementu oraz cementów z dodatkami mineralnymi: mączką wapienną, bazaltową, chalcedonitową i magnetytową. Dodatki mineralne są niezbędnym składnikiem mieszanek betonowych wykonywanych w technologii betonów samozagęszczalnych (SCC). Mączka wapienna jest z powodzeniem wykorzystywana w tej technologii i w niniejszej pracy stanowi materiał odniesienia.
 
REFERENCJE (6)
1.
KURDOWSKI W., Chemia cementu i betonu, PWN, Warszawa 2010.
 
2.
SZWABOWSKI J., GOŁASZEWSKI J., Technologia betonu samozagęszczalnego, Polski Cement, Kraków 2010.
 
3.
GRZESZCZYK S., Reologia zawiesin cementowych, BIGRAF, Warszawa 1999.
 
4.
URBAN M., Wpływ wielkości strat prażenia popiołu lotnego krzemionkowego na parametry reologiczne betonów samozagęszczalnych, Cement Wapno Beton, 4/2007.
 
5.
BUURMAN P., PAPE Th., MUGGLER C.C., Laser grain-size determination in soil genetic studies. 1. Practical problems. Soil Science, 162/3/1997.
 
6.
PN-EN 206-1: 2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top