120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Wpływ wybranych dodatków mineralnych na właściwości reologiczne zaczynów cementowych

Paweł Szaj 1  
 
1
Instytut Techniki Budowlanej
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):285–294
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W pracy przedstawiono badania reologicznych właściwości zaczynów wykonanych z różnych rodzajów cementu oraz cementów z dodatkami mineralnymi: mączką wapienną, bazaltową, chalcedonitową i magnetytową. Dodatki mineralne są niezbędnym składnikiem mieszanek betonowych wykonywanych w technologii betonów samozagęszczalnych (SCC). Mączka wapienna jest z powodzeniem wykorzystywana w tej technologii i w niniejszej pracy stanowi materiał odniesienia.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paweł Szaj   
Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
 
REFERENCJE (6):
1. KURDOWSKI W., Chemia cementu i betonu, PWN, Warszawa 2010.
2. SZWABOWSKI J., GOŁASZEWSKI J., Technologia betonu samozagęszczalnego, Polski Cement, Kraków 2010.
3. GRZESZCZYK S., Reologia zawiesin cementowych, BIGRAF, Warszawa 1999.
4. URBAN M., Wpływ wielkości strat prażenia popiołu lotnego krzemionkowego na parametry reologiczne betonów samozagęszczalnych, Cement Wapno Beton, 4/2007.
5. BUURMAN P., PAPE Th., MUGGLER C.C., Laser grain-size determination in soil genetic studies. 1. Practical problems. Soil Science, 162/3/1997.
6. PN-EN 206-1: 2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586