120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Porozumienia NEPSI w sprawie ochrony przed niebezpiecznymi pyłami krzemionkowymi

Łukasz Chrobak 1  ,  
 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):33–41
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przedstawiono główne problemy związane z wdrożeniem dyrektywy Rady 98/24/WE w zakresie zagrożenia pyłem krzemionkowych. Opisano istotę porozumienia NEPSI oraz podjęte zobowiązania wskutek podpisania porozumienia przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego (Euromine) oraz wynikające z tego obowiązki producentów.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Łukasz Chrobak   
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, ul. Racjonalizacji 6/8 Warszawa
 
REFERENCJE (9):
1. BESCHORNER F., GULDNER K., 10 złotych reguł dotyczących zwalczania pyłu, 2010.
2. Agreement on Workers Health Protection through the Good Handling and Use of Crystalline Silica and Products containing it, Official Journal of the European Union (2006/c 279/02), 2006.
3. Podręcznik dobrych praktyk, Krajowa Rada NEPSI, 2009.
4. http://www.pipc.org.pl/ida/249.
5. COSHH essentials in quarries QY0: Advice for managers, 2002.
6. Rozwój branżowego dialogu społecznego wokół kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce w kontekście wdrażania Europejskiego Porozumienia NEPSI, 2002.
7. http://www.ciop.pl.
8. http://www.nepsi.eu/agreement-....
9. Dyrektywa 98/24/WE, art. 6 ust. 2.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586