120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Rynek kruszyw łamanych w Polsce a kryzys gospodarczo-finansowy

 
1
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):241–253
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Rynek naturalnych kruszyw łamanych w Polsce mimo wystąpienia w połowie 2008 roku kryzysu finansowo-gospodarczego osiągnął jak dotychczas rekordowe wielkości, zarówno po stronie podaży i popytu, odpowiednio 49,3 mln ton (w tym 42,4 mln ton ze złóż skał litych) i 51,7 mln ton. Wstępne dane za 2009 rok wskazują na utrzymanie tych wielkości lub niewielki wzrost. A zatem kryzys nie spowodował załamania się tego rynku. Jest to przede wszystkim efektem skali przedsięwzięć inwestycyjnych w Polsce i zaangażowania środków finansowych z UE. Prognozy wskazują, że w 2010 roku podaż powinna wynosić ok. 52 mln t, a zapotrzebowanie w wysokości 55 mln ton, a do 2020 rok przewidywany jest dalszy wzrost, odpowiednio do 60 i 65 mln t/rok przy postępującej zmianie asortymentowej struktury produkcji polegającej na zmniejszeniu udziału kruszyw ze skał magmowych na rzecz kruszyw ze skał osadowych.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tadeusz J. Smakowski
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
 
REFERENCJE (3):
1. Bilans Zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce 2008, PIG-PIB Warszawa 2009.
2. SMAKOWSKI T., NEY R. I GALOS K. (red)., Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2007, IGSMiE PAN Kraków 2009.
3. SMAKOWSKI T., Granice rozwoju rynku naturalnych kruszyw łamanych w Polsce, Surowce i Maszyny Budowlane, 1/2008.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586