PL EN
Wyniki badań kruszyw mineralnych na przesiewaczu dwuczęstościowym
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):129-138
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono wyniki badań prowadzonych na przesiewaczu dwuczęstościowym w skali półtechnicznej, czyli maszynie przesiewającej o niejednakowej częstości obrotowej dwóch wibratorów napę- dowych. Badania te miały na celu określenie założeń konstrukcyjnych przesiewacza dwuczęstościowego w skali przemysłowej, który jest maszyną mechanicznie i dynamicznie podobną, przeznaczoną do przeróbki – przesiewania materiałów uziarnionych, szczególnie trudnych do rozdzielania. Przesiewanie materiałów drobnouziarnionych jest szczególnie trudnym wyzwaniem ze względu na opory wówczas występujące. Ich pokonanie stawia przed maszyną przesiewającą wysokie wymagania techniczne.
 
REFERENCJE (7)
1.
BANASZEWSKI T., 1990, Przesiewacze, Wyd. Śląsk.
 
2.
FISCHER M., 1982, Doppel-Frequenz-Siebmaschinen in der Bewahrung, Aufbereitungs Technik, Vol. 1.
 
3.
KŁUSZANCEW B., JERMOLIAJEW A., 1976, Masziny i oborudowanije dla proizwodstwa szczebnia,.
 
4.
grawijai i pieska, Maszinostrojenije, Moskwa.
 
5.
MODRZEWSKI R., WODZIŃSKI P., 2010, The results ofprocess investigations of a double-frequency.
 
6.
screen, Physicochemical Problems of Mineral Processing, Vol. 44, 169-178.
 
7.
MODRZEWSKI R., WODZIŃSKI P., 2011, Grained material classification on a double-frequency screen, Physicochemical Problems of Mineral Processing, Vol. 46, 5-12.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top