PL EN
Koncepcja przesiewaczy bębnowo - stożkowych o zróżnicowanych średnicach sit do przesiewania kruszyw
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Łódzka, W-10, K-101, Łódź
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):131-140
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opracowanie opisuje przesiewacze bębnowe w świetle nowych wyników badań tych maszyn, wykonanych w ostatnich latach w Politechnice Łódzkiej. Uwzględnia także najnowsze osiągnięcia konstrukcyjne w tej dziedzinie. Wydaje się, że nowoczesne przesiewacze bębnowe powinny być maszynami szybkobieżnymi, tzn. takimi w których wyróżnik szybkobieżności (stosunek prędkości kątowej bębna do prędkości wirowania), powinien być na poziomie 0,8÷0,9, a nie 0,3÷0,4, jak to ma miejsce w obecnie eksploatowanych przesiewaczach.
 
REFERENCJE (3)
1.
DIETRYCH J., Teoria i budowa przesiewaczy, WGH, Katowice 1962.
 
2.
OYAMA Y., Studies on mixing of binary system of two size by ball mill motion, Php. Chem. – Research 1940, No. 951, 17–29.
 
3.
SZTABA K., Przesiewanie, WGH, Katowice 1993.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top